هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسکو واقع در استان آذربایجان شرقی
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آق قلا
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بردسیر واقع در استان کرمان
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردستان
 6. جی آی اس محدوده سیاسی استان ایلام
 7. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نوشهر
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستارا واقع در استان گیلان
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ازنا
 10. جی آی اس محدوده حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایجرود
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آزادگان
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستارا
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسلام شهر
 16. جی آی اس محدوده سیاسی استان آذربایجان غربی
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایوان واقع در استان ایلام
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایجرود
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایوان
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آق قلا
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز
 23. جی آی اس محدوده سیاسی استان زنجان
 24. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نیر
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایلام
 26. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نمین
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بم واقع در استان کرمان
 28. جی آی اس محدوده حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد واقع در استان همدان
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آزادگان
 32. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود
 33. جی آی اس محدوده سیاسی استان قم
 34. جی آی اس محدوده سیاسی دریای خزر
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بروجن
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردکان
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ارومیه
 39. جی آی اس ماه نشان
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بم واقع در استان کرمان
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل واقع در استان اردبیل
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر گز
 44. جی آی اس محدوده سیاسی استان زنجان
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر
 46. جی آی اس محدوده سیاسی استان سیستان و بلوچستان
 47. جی آی اس محدوده سیاسی استان همدان
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر
 50. جی آی اس محدوده حوضه آبریز خلیج فارسدریای عمان
 51. جی آی اس محدوده حوضه آبریز رودخانه مند
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان
 53. جی آی اس لیتولوژی شهرستان ورزقان
 54. جی آی اس محدوده سیاسی استان خوزستان
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آشتیان واقع در استان مرکزی
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آذرشهر واقع در استان آذربایجان شرقی
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اصفهان
 60. جی آی اس لیتولوژی شهرستان میناب
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آران و بیدگل
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بانه واقع در استان کردستان
 67. جی آی اس محدوده سیاسی استان زنجان
 68. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نیکشهر
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسفراین
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آبیک
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهر
 74. جی آی اس محدوده سیاسی استان مرکزی
 75. جی آی اس محدوده حوضه های آبریز
 76. جی آی اس محدوده حوضه آبریز گاوخونی
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اشنویه
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ایوان
 79. جی آی اس محدوده سیاسی استان قم
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بافت واقع در استان کرمان
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان امیدیه واقع در استان خوزستان
 87. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نظرآباد
 88. جی آی اس محدوده سیاسی استان سمنان
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بندر ترکمن
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستارا واقع در استان گیلان
 91. جی آی اس محدوده سیاسی ثلاث باباجانی
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آزادشهر
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اردبیل واقع در استان اردبیل
 94. جی آی اس لیتولوژی شهرستان هریس
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه
 96. جی آی اس لیتولوژی شهرستان نمین
 97. جی آی اس محدوده سیاسی استان مازندران
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان بابل
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان اتهران
 100. جی آی اس محدوده سیاسی استان بوشهر